DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı BB   564 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe bitkilerinde hastalık, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık, demir stresi, tuzluluk ve yüksek nem streslerine karşı dayanıklılık ıslahı yöntemlerinin tartışılarak dayanıklılık ıslahında izlemesi gereken yöntemler ve başarı için gereken temel prensipleri öğrenir
Dersin İçeriği
Bahçe bitkilerinde kullanılan dayanıklılık ıslah yöntemleri ve programları, hastalık, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık, demir stresi, tuzluluk ve yüksek nem streslerine karşı dayanıklılık ıslahı yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerin abiyotik ve biyotik stres faktörlerine karşı gösterdikleri tepkileri incelenerek tolerans mekanizması hakkında bilgi sahibi olur
2) Abiyotik ve biyotik strese toleranslılığın geliştirilmesi ile ilgili ıslah yöntemleri öğrenir.
3) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
4) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe bitkilerinde kullanılan ıslah yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Hastalıklara dayanıklılık ıslahı ve bitki tolerans mekanizması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Hastalıklara dayanıklılık ıslahında kullanılabilecek yöntemler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Düşük sıcaklığa dayanıklılık ıslahı ve bitki tolerans mekanizması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Düşük sıcaklığa dayanıklılık ıslahında kullanılabilecek yöntemler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Yüksek sıcaklığa dayanıklılık ıslahı ve bitki tolerans mekanizması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Yüksek sıcaklığa dayanıklılık ıslahında kullanılabilecek yöntemler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Sözlü Sınav
Ödev
9 Kuraklığa dayanıklılık ıslahı ve bitki tolerans mekanizması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Kuraklığa dayanıklılık ıslahında kullanılabilecek yöntemler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Tuz stresine dayanıklılık ıslahı ve bitki tolerans mekanizması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Tuz stresine dayanıklılık ıslahında kullanılabilecek yöntemler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Demir stresine dayanıklılık ıslahı, tolerans mekanizması ve kullanılabilecek yöntemler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Demir stresine dayanıklılık ıslahı, tolerans mekanizması ve kullanılabilecek yöntemler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Yüksek neme dayanıklılık ıslahı, tolerans mekanizması ve kullanılabilecek yöntemler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar