DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ilıman İklim Meyve Türlerinde Anaç-Kalem İlişikleri ve Dikim Sistemleri BB   561 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ulkemizde yetiştirilen ılıman iklim meyve tür ve çeşitlerinin çoğaltılmasında kullanılabilecek farklı anaç ve aşılama tekniklerinin tanıtılması ve bahçe tesisinde kullanılabilecek dikim sistemlerinin anlatılması
Dersin İçeriği
Ilıman İklim Meyve Türlerinde Anaç-Kalem İlişikleri ve Dikim Sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ilıman iklim meyve türlerinin tanır
2) Ilıman iklim meyve türlerinde kullanılacak anaçların özelliklerinin bilir
3) Ilıman iklim meyve türlerinde kullanılacak anaçların özelliklerinin bilir
4) Ilıman iklim meyve türlerinde kullanılacak anaçların özelliklerinin bilir
5) Çoğaltmada kullanılacak aşı yöntemlerinin bilinmesi ve uygun olanın seçebilir
6) Çoğaltmada kullanılacak aşı yöntemlerinin bilinmesi ve uygun olanın seçebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ilıman iklim meyve türlerinin tanıması Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Ilıman iklim meyve türlerinde kullanılacak anaçların özelliklerinin bilinmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Ilıman iklim meyve türlerinde kullanılacak anaçların özelliklerinin bilinmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Çoğaltmada kullanılacak aşı yöntemlerinin bilinmesi ve uygun olanın seçilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Çoğaltmada kullanılacak aşı yöntemlerinin bilinmesi ve uygun olanın seçilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Çoğaltmada kullanılacak aşı yöntemlerinin bilinmesi ve uygun olanın seçilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Uygun çeşit anaç kombinasyonunun seçilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Aşılama sonrasında yapılacak bakım işlerinin bilinmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Elde edilen fidanlarla bahçe tesisi yapılırken dikkat edilecek noktalar Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Elde edilen fidanlarla bahçe tesisi yapılırken dikkat edilecek noktalar Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Dikim sisteminin seçimi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Dikim sisteminin seçimi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Budama sistemni secilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Budama sistemni secilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar