DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Gerilim (Stress) Fizyolojisi BB   532 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilge YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek sıcaklık stresinin kantitatif olarak değerlendirilmesi, yüksek sıcaklıkta yaşam sınırı, yüksek sıcaklık stresinin oluşumu ve zaman faktörü, birincil ve ikincil yüksek sıcaklık zararının yapısı, yüksek sıcaklık stresine dayanıklılık, yüksek sıcaklık stresine dayanıklılığın moleküler esasları, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklığa dayanıklılık arasındaki ilişki, kurağa, tuza ve radyasyona dayanıklılığın fizyolojik, moleküler ve ultrastrüktürel esasları konuları öğrenir
Dersin İçeriği
Yüksek sıcaklık stresini, yüksek sıcaklıkta yaşam sınırı, yüksek sıcaklık stresinin oluşumu ve zaman faktörü, birincil ve ikincil yüksek sıcaklık zararının yapısı, yüksek sıcaklık stresine dayanıklılık, yüksek sıcaklık stresine dayanıklılığın moleküler esasları, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklığa dayanıklılık arasındaki ilişki, kurağa, tuza ve radyasyona dayanıklılığın fizyolojik, moleküler ve ultrastrüktürel esasları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Soğuk ve sıcak stresinin etki mekanizması hakkında bilgiler edinilir.
2) Yüksek sıcaklık gerilimi ve bitkilerin toleransı, ve tolerans mekanizmasını etkileyen etmenler konusunda bilgi sahibi olunur.
3) Kurağa, tuza ve radyasyona dayanıklılığın fizyolojik, moleküler ve ultrastrüktürel esasları hakkında bilgi sahibi olunur.
4) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
5) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüksek sıcaklık stresinin kantitatif olarak değerlendirilmesi, yüksek sıcaklıkta yaşam sınırı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Yüksek sıcaklık stresinin oluşumu ve zaman faktörü Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Birincil ve ikincil yüksek sıcaklık zararının yapısı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Yüksek sıcaklık stresine dayanıklılık Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Yüksek sıcaklık stresine dayanıklılığın moleküler esasları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklığa dayanıklılık arasındaki ilişki Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Kuraklık stresi ve zararı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Sözlü Sınav
Ödev
9 Su stresine adaptasyonun sınıflandırılması, kuraklık stresinden sakınım Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Kuraklığa toleransın mekanizması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Tuz stresi ve tuz zararı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Tuz stresi ve tuz zararı mekanizması (sakınım ve tolerans) Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Tuz stresine dayanımı etkileyen faktörler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Radyasyon stresi ve zararı, radyasyon stresine dayanım Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Radyasyon stresi ve zararı, radyasyon stresine dayanım Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar