DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pomoloji BB   522 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı meyve Tür ve çeşitlerinin kalite özelliklerinin saptanmasına yönelik analiz yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkilerinde meyve tür ve çeşitlerinin meyve özellikleri, önemli kriterlerin ele alınması, tür ve çeşitlerin tanınmasında etkili olan faktörler, aralarındaki farklılıklar, Türkiye meyve çeşit zenginliği ve önemi, pazar koşullarına, mevsime ve değerlendirme şekillerine göre meyve çeşidi gurupları ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pomolojik nedir. tanımı ve kapsamı
2) Meyvelerde kalite kriterleri nelerdir bilir.
3) Sert çekirdekli meyvelerin derim zamanı ve meyve özelliklerini bilir
4) Yumuşak çekirdekli meyvelerin derim zamanı ve meyve özelliklerini bilir
5) Sert kabuklu meyvelerin derim zamanı ve meyve özelliklerini bilir
6) Üzümsü meyvelerin derim zamanı ve meyve özelliklerini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyvelerde Pomoloji nedir, Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Meyvelerde kalite kriterleri nelerdir. Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Soru-Cevap
3 Sert çekirdekli meyvelerin derim zamanı ve meyve özellikleri. Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Gösteri
4 Yumuşak çekirdekli meyvelerin derim zamanı ve meyve özellikleri. Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Sert kabuklu meyvelerin derim zamanı ve meyve özellikleri. Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Soru-Cevap
6 Üzümsü meyvelerin derim zamanı ve meyve özellikleri. Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Meyve analizlerinde kullanılacak aletlerin tanıtılması Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav ara sınav Anlatım
Gösteri
9 Laboratuvarda analiz yapılacak meyvelerin uygun koşullarda saklanması, getirilmesi ve analiz için hazırlanması. Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Gösteri
10 Meyvede fiziksel ölçümlerin yapılması (Ağırlık, eni boy, yükseklik) Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 Meyvede fiziksel ölçümlerin yapılması (sertlik, asitlik, şeker miktarı) Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Soru-Cevap
12 Meyvede fiziksel ölçümlerin yapılması (renk, aroma ve antioksidant) Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
13 Meyve kabuk ve et rengi ölçümü Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Meyve kabuk ve eti sertliğinin ölçümü. Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
15 Başlıca Meyve türleri ve çeşitleri Sözlü Anlatım (Slayt) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar