DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrasında Bozulmalar ve Yeni Önleme Yöntemleri BB   033 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Okan ÖZKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinin hasat sonrasında bozulmalarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilmesi gereken önlemler ve bu alandaki yeni gelişmelerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinin genel özellikleri, Bahçe ürünlerinde meydana gelen fizyolojik olaylar, Derim öncesi ve sonrası çalışmalar, Depolama işlemlerinin temel özellikleri, Depolama sırasında yaşanabilecek problemler, Derim sonrası depolama işlerinde patojen kaynaklı bozulmalar, Depolamalardaki bozulmaları azaltmaya yönelik çalışmalar, Bahçe ürünlerinin muhafazasında örnek çalışmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe ürünleri hakkında bilgi sahibidir
2) Bahçe ürünlerindeki fizyolojik değişimi bilir
3) Derim ve derim sonrası prosesler konusunda teorik ve pratik bilgiye sahiptir
4) Ürünün pazara arzına kadarki işlemlerle ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip eder
5) Hasat sonrası depolama koşullarını iyi bilir ve gerekli düzenlemeleri yapar
6) Depolama sürecinde patojenlerin etkisini engellemeye yönelik çalışmalar yürütür
7) Muhafaza kültürüne sahiptir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; Bahçe ürünlerinin genel özellikleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
2 Bahçe ürünlerinde meydana gelen fizyolojik olaylar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
3 Bahçe ürünlerinde derim öncesi işlemler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
4 Bahçe ürünlerinde derim sonrası işlemler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
5 Depolama işlemlerinin temel özellikleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
6 Depolama koşullarının optimize edilmesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
7 Depolama sırasında yaşanabilecek problemler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
8 Ara Sınav Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
9 Derim sonrası bozulmaların temel sebepleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
10 Derim sonrası depolama işlerinde patojen kaynaklı bozulmalar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
11 Depolamalardaki bozulmaları azaltmaya yönelik çalışmalar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
12 Depolama konusunda Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmeler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
13 Ürünlerin piyasaya arz edilmesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
14 Bahçe ürünlerinin taşıma ve nakliye işlemleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
15 Bahçe ürünlerinin muhafazasında örnek çalışmalar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar