DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze Islahında Kullanılan Moleküler Teknikler BB   032 2 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatıra TAŞKIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze ıslahında kullanılan moleküler teknikleri öğretmek
Dersin İçeriği
Sebze Islahında kullanılan moleküler tekniklerin anlatımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebze Islahı konusunda genel bilgi sahibi olur
2) Sebze ıslahında kullanılan doku kültürü tekniklerini bilir
3) Sebze ıslahında kullanılan moleküler teknikleri bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze ıslahı hakkında genel bilgi Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 Sebze ıslahında moleküler tekniklerden faydalanmanın avantajları Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Sebze ıslahında kullanılan doku kültürü teknikleri Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
4 Anter kültürü ve mikrospor kültürü tekniklerinin sebze ıslahında kullanımı Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 Ovül ve ovaryum kültürünün sebze ıslahında kullanımı Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Işınlanmış polenle tozlama tekniğinin sebze ıslahında kullanımı Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
7 Protoplast füzyonu tekniğinin sebze ıslahında kullanımı Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Sebze ıslahında somaklonal varyasyondan yararlanma Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
10 Embriyo kurtarma tekniğinin sebze ıslahında kullanımı Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
11 Sebze ıslahında kullanılan moleküler teknikler Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 Farklı moleküler markırların kullanımı Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
13 Farklı moleküler markırların birbirleriyle karşılaştırılması Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
14 Gen transferine kısa bir bakış Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
15 Islahta kullanılabilecek yeni moleküler yaklaşımlar Bilimsel makaleler ve kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar