DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağcılıkta Araştırma Organizasyonu BB   021 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serpil TANGOLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye ve dünya bağcılığında öncelikli araştırma konuları, Türkiye'de bağcılık alanında araştırma yapan kurum ve kuruluşlar ve bunların yaptığı araştırmaları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Türkiye ve dünya bağcılığında öncelikli araştırma konuları, Bağcılık araştırmalarında karılaşılan sorunlar, araştırma konusunun seçiminde dikkate alınacak ilkeler, bağcılık alanındaki araştırma raporlarının yer aldığı yayınlar, bağcılık alanında gerçekleştirilen önemli bilimsel toplantılar ve öne çıkan konular. Türkiye'de bağcılık alanında araştırma yapan kurum ve kuruluşlar, Ziraat Fakülteleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bağcılık alanındaki araştırma etkinlikleri, bağcılık araştırma projelerine destek veren kurum ve kuruluşlar. Projelerin hazırlanmasında dikkate alınan temel esaslar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye ve dünya bağcılığında öncelikli araştırma konularını öğrenir.
2) Bağcılık alanında gerçekleştirilen önemli bilimsel toplantıları ve öne çıkan konuları öğrenir.
3) Türkiye'de bağcılık alanında araştırma yapan kurum ve kuruluşları öğrenir.
4) Araştırma projelerin hazırlanmasında dikkate alınan temel esasları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya bağcılığında öncelikli araştırma konuları Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
2 Türkiye bağcılığında öncelikli araştırma konuları Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Gösteri
3 Bağcılık araştırmalarında karılaşılan sorunlar Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
4 Araştırma konusunun seçiminde dikkate alınacak ilkeler Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
5 Bağcılık alanındaki araştırma raporlarının yer aldığı yayınlar Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
6 Bağcılık alanındaki araştırma raporlarının yer aldığı yayınlar Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
7 Bağcılık alanında gerçekleştirilen önemli bilimsel toplantılar ve öne çıkan konular Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Bağcılık alanında gerçekleştirilen önemli bilimsel toplantılar ve öne çıkan konular Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
10 Türkiye'de bağcılık alanında araştırma yapan kurum ve kuruluşlar Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
11 Ziraat Fakülteleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bağcılık alanındaki araştırma etkinlikleri Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
12 Bağcılık araştırma projelerine destek veren kurum ve kuruluşlar Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
13 Projelerin hazırlanmasında dikkate alınan temel esaslar Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
14 Projelerin hazırlanması Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
15 Proje sunumu Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar