DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyvecilikte Organik Bitki Besleme ve Bitki Koruma Yöntemleri BB   019 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik tarım hakkında bilgi vermek. Organik tarımın önemi ve prensipleri hakkında bilgi vermek, organik tarımın geliştirilmesi, organik ve konvansiyonel ürünlerin besin değeri, organik gübreler, hastalık-zararlı ve yabancı ot kontrolü, organik ve konvansiyonel ürünler hakkında bilgi öğrenir.
Dersin İçeriği
Organik tarımın; geçmişi, geleceği ve yarını, çevre kirliliği, organik gübreler, organik bitki koruma metodları, biyolojik kontrol, biyoteknik kontrol, yabancı ot ve malç, organik sebze yetiştiriciliği, organik meyve yetiştiriciliği, organik turunçgil yetiştiriciliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarımın amacını öğrenir
2) Doğal kaynakları korumada kaynak kontrolü bilincini kazanır.
3) Organik tarımda kullanılan hastalık ve zararlı kontrol yöntemleri hakkında bilgileri öğrenir.
4) Organik yabancı ot yönetimini öğrenir.
5) Organik tarım yönetmeliği hakkında bilgi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarım: geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Çevre kirliliği 1 (Hava ve su kirliliği ve bunu oluşturan etmenler) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
3 Çevre kirliliği 2 (Tarımsal kirlilik ve konvansiyonel tarımın oluşturduğu kirlilik) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Organik tarımda bitki besin maddesi kaynakları Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Azotun, Fosforun ve Potasyumun doğal yollarla karşılanması Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Organik Gübreler (çiftlik gübresi) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Organik Gübreler (kompost yapımı) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Biyolojik mücadele Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Biyoteknik kontrol Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Yabancı ot yönetimi Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Ekim Nöbeti Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Örtü altında organik tarım Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
14 Organik tarım yönetmeliği Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Organik tarımda sertifikasyon Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar