DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması DBBT   302 6 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkileri alanında özel bir konu hakkında güncel bilgileri erişim veri toplama, elde edilen verilerin yorumlanarak analizi, uygun bilimsel sunuş modelinin seçilmesi ve sunum
Dersin İçeriği
Seminer konusunun belirlenmesi, literatür taraması, literatürlerin etkili bir şekilde değerlendirilmesi, bilimsel raporlama ve sunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma planlama, yürütme ve sonuçlandırma becerisi kazanır
2) Uzmanlık alanı ile ilgili çok ayrıntılı bilgiler edinir ve bunları kullanabilir
3) Verilerin değerlendirilmesi ve bilimsel sunum yeteneği kazanır
4) Disiplinlerarsı çalışmaların önemini kavrar ve uygular
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
2 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Performans Değerlendirmesi
9 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
10 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
11 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
12 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
13 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
14 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
15 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar