DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer DBBS   102 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkileri alanında özel bir konu hakkında güncel bilgileri erişim veri toplama, elde edilen verilerin yorumlanarak analizi, uygun bilimsel sunuş modelinin seçilmesi ve sunum
Dersin İçeriği
Seminer konusunun belirlenmesi, literatür taraması, literatürlerin etkili bir şekilde değerlendirilmesi, bilimsel raporlama ve sunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akademik veri tabanlarına erişimi öğrenir.
2) Bir konuda bilimsel veri taraması yapar
3) Elde ettiği literatür bilgisini yorumlar ve analiz eder
4) Eriştiği bilgileri toplum önünde sunarak katkı ve eleştirileri cevaplar
5) Araştırma süresince bilişim teknolojilerini kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel bir sorun tespiti Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Bilimsel bir sorun tespiti Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Özel bir konuyla ilgili yeni yaklaşımlar Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Özel bir konuyla ilgili yeni yaklaşımlar Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Konunun araştırılması Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Konunun araştırılması Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Kaynak tarama Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ara rapor Performans Değerlendirmesi
9 Kaynak tarama Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Elektronik veri tabanlarının taranması Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Elektronik veri tabanlarının taranması Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Verilerin analizi Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Verilerin analizi Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Elde edilen literatürün sunum haline getirilmesi Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Elde edilen literatürün sunum haline getirilmesi Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum hazırlığı Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar