DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Asma Gen Kaynakları BB   628 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serpil TANGOLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiye'deki genetik kaynakların dağılımı, popilasyon özellikleri ve muhafazası konusunda bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği
Gen kaynakları çalışmalarının önemi, asma türlerinin ve yabani asma popülasyonlarının Dünyada ve Türkiye'deki dağılımı, popülasyonların özellikleri, asma gen kaynaklarının muhafazası, bu konularda yapılan çalışmalar, Türkiye'nin yöresel ve bölgesel üzüm çeşitlerinin tanıtılması. Dünyadaki önemli asma çeşit koleksiyonlarından örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyadaki asma genetik kaynakların yerini öğrenir.
2) Asma genetik kaynaklarının Türkiye deki yerlerini öğrenir.
3) Asma gen kaynakların muhafazasını öğrenir.
4) Türkiyedeki Üzüm çeşitlerini öğrenir
5) Dünyadaki önemli üzüm çeşitlerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gen kaynakları çalışmalarının önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Asma türlerinin Dünyada ki dağılımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Yabani asma popülasyonlarının Dünyada ki dağılımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Yabani asma popülasyonlarının Türkiye'deki dağılımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Asma türlerinin ve yabani asma popülasyonlarının özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Asma gen kaynaklarının muhafazası Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Asma gen kaynaklarının kullanımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Gen kaynakları konularda yapılan çalışmalar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Türkiye de sofralık üzüm çeşitlerinin tanıtılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Türkiye de kurutmalık üzüm çeşitlerinin tanıtılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Türkiye de şaraplık üzüm çeşitlerinin tanıtılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Dünyadaki önemli sofralık üzüm çeşitlerinin tanıtılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Dünyadaki önemli şaraplık üzüm çeşitlerinin tanıtılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Dünyada ve Türkiyede önemli asma anaçlarının tanıtılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar