DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Genlerin ve Gen İfadesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler BB   614 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yıldız KAÇAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde genler ve gen ifadesinin tespiti ile ilgili tekniklerin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Nükleik asitler, Protein sentezi ve Proteinler, bitkilerde transkripsiyon ve protein sentezi, Gen-protein (enzim), gen-RNA dönüşümleri, Promotörler ve PCR ile promotorların belirlenmesi RT PCR analizleri ile mRNA varlığı, microarray, QRT-PCR analizi ve değerlendirilmesi, biyoinformatik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2) Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3) Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümleme
4) Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgi ve teoriler oluşturabilme
5) Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6) Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme ve savunabilme
7) Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapma
8) Ara Sınav
9) Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
10) Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
11) Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
12) Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
13) Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
14) Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
15) Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nükleik Asitler ve Yapısı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Protein Sentezi ve Proteinler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Bitkilerde transkripsiyon ve translasyonun mekanizması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Gen-protein (enzim), gen-RNA dönüşümleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Gen-protein (enzim), gen-RNA dönüşümleri. Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Bitkilerde promotorlar ve promotorların PCR ve DNA dizileme teknikleri ile belirlenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
7 Bitkilerde promotorlar ve promotorların PCR ve DNA dizileme teknikleri ile belirlenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınavın hazırlanması Yazılı Sınav
9 Promotorların belirlenebileceği gen bankaları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Promotorların belirlenebileceği gen bankaları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 RT PCR analizleri ile mRNA varlığının tespiti Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
12 qRT-PCR analizleri ile gen ifadesinin miktarının belirlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
13 Microarray chiplerinin oluşturulması ve gen ifadesinin belirlenmesinde microarray analizleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
14 Microarray chiplerinin oluşturulması ve gen ifadesinin belirlenmesinde microarray analizleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
15 Bioinformatik Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar