DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Islahı ve Moleküler Yöntemlerin Meyve Islahında Kullanımı BB   607 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler klasik ve moleküler ıslah yöntemleri konularında bilgi sahibi olur, uygulama yapabilir, yorumlayabilir.
Dersin İçeriği
Klasik ıslah yöntemleri ve ıslahta kullanılan moleküler yöntemler, seleksiyon ıslahı, karşılıklı melezleme, mutasyon ıslahı vb.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Islah yöntemlerini öğrenir
2) Islah yöntemlerini uygulayabilir
3) Islah yöntemlerini karşılaştırarak yorumlayabilir
4) Bahçe bitkilerinde kullanılacak ıslah yöntemlerini bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyvelerin klasik yöntemlerle ıslahına giriş Anlatım
Bireysel Çalışma
2 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Sert çekirdekli meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Sert çekirdekli meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
6 Sert kabuklu meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Sert kabuklu meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Üzümsü meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
10 Meyvelerin moleküler yöntemlerle ıslahına giriş Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Moleküler markırların ıslahta kullanımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
12 Moleküler yöntemlerle ıslah konusundaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Genetik kaynakların in vivo korunması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
14 Genetik kaynakların in vitro korunması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Meyve yetiştiriciliğinde ıslahın öneminin her yönüyle tartışılması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar