DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sera Sebzeciliğinde Bitki Besleme BB   599 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sera sebzeciliğinde yüksek verim ve kaliteli ürün için bitki beslemeyi ayrıntıları ile tür spesifik öğretmektir.
Dersin İçeriği
Seralarda bitki beslemenin temel ilkeleri verilir. Özel olarak domates, biber, patlıcan ve hıyar türlerinde gübreleme ve fertigasyon programı yapılması öğretilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Serada bitki beslemenin temel ilkelerini öğrenir
2) Sera sebzelerinden domates, biber, patlıcan, hıyar vb önemli türlerin gübre gereksinimlerini öğrenir
3) Sera sebzelerinin fertigasyon programları teorik ve uygulamalı olarak yapmayı kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki beslemenin temel ilkeleri Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Bitkilerin beslenmesinde görev yapan temel ve iz besin elementlerinin tanıtılması Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Esas besin elementleri dışında selenyum, silisyum, sodyum gibi elementlerin tanıtılması Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Mobil ve immobil elementlerin tanıtılması Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma
5 Makro ve mikro besin elementlerinin görevleri ve fonksiyonları Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Sera gübrelerinin tanıtılması Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Mineral gübreler Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Dönem boyunca incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması Yazılı Sınav
9 Organik gübreler Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Katyon değişim kapasitesi önemi Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Sera domatesinde fertigasyon hesaplanması ve pratik olarak bitkilere uygulanması Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma
12 Sera biberlerinde fertigasyon hesaplanması ve pratik olarak bitkilere uygulanması Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Sera patlıcanlarında fertigasyon hesaplanması ve pratik olarak bitkilere uygulanması Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Sera hıyarlarında fertigasyon hesaplanması ve pratik olarak bitkilere uygulanması Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Sera kavunlarında fertigasyon hesaplanması ve pratik olarak bitkilere uygulanması Verilen kaynaklardan ilgili konuları çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar