DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Soğanlı Süs Bitkileri BB   582 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan Yeşim YALÇIN MENDİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğal Soğanlı Süs Bitkilerinin klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle çoğaltılması ve kullanımı
Dersin İçeriği
Doğal Soğanlı Süs Bitkileri içerisindeki türler detaylı olarak incelenecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim teknoloji ve öğrenimin kazanımıyla ilgili temel bilgi
2) Dünyada süs bitkilerinin üretimi ve ticareti
3) Türkiyede süs bitkilerinin üretimi ve ticareti
4) Temel kavramları öğrenir
5) Yetiştirme tekniklerini bilir
6) Türlerin sınıflandırılmasını bilir
7) Türlerin ekolojik isteklerini bilir
8) Form özelliklerine göre sınıflandırmayı bilir
9) Siklamen Yetiştiriciliği
10) Orkide Yetiştiriciliği
11) Acı Çiğdem Yetiştiriciliği
12) Lale Yetiştiriciliği
13) Çiğdem Yetiştiriciliği
14) Bİyoteknolojik yöntemlerle çoğaltım
15) Pazarlama


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada süs bitkileri üretimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
2 Türkiyede süs bitkileri üretimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
3 Dünyada ve Türkiyede Doğal Soganlı bitkilerin Üretilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
4 Lale Üretimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
5 Orkide Üretimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
6 Acı çiğdem Üretimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
7 Çiğdem Üretimi, Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
8 Ara Sınav
9 Sİklamen Üretimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
10 Biyoteknolojik yöntemlerle üretim Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
11 Türlerin karakterizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
12 Türlerin Sınıflandırılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
13 Arazi çalışması Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
14 Arazi çalışması Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
15 Pazarlama Ders ile ilgili bilgilerin okunması ve tartışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar