DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stress) Fizyolojisine Giriş BB   523 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilge YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerilimin (stress) terminolojisi, biyolojik ve fiziksel gerilim tanımları, gerilimin etki mekanizması, düşük sıcaklık gerilimi ve bitkilerin toleransı, soğuk zararı ve dayanım, düşük sıcaklık gerilimi ve don olayı, don zararı, dona dayanım mekanizması, dona dayanım mekanizmasını etkileyen faktörler, don zararı ve dona dayanım ile ilgili teoriler, don zararı ve dona toleransın moleküler esasları konuları anlatılarak stres fizyolojisi hakkında temel bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Bahçe bitkilerinde çeşitli stres koşullarında meydana gelen biyolojik ve fizyolojik olaylar, stresin bitkiler üzerindeki etkisi, bitkilerin stres toleransı ve dayanımları, düşük sıcaklık, don zararı, dona dayanım mekanizması gibi abiyotik stres etkenlerini kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gerilimin (stress) terminolojisi, biyolojik ve fiziksel gerilim tanımları, gerilimin etki mekanizması hakkında bilgiler edinilir.
2) Düşük sıcaklık gerilimi ve bitkilerin toleransı, soğuk zararı ve dayanım, düşük sıcaklık gerilimi ve don olayı, don zararı, dona dayanım mekanizması, dona dayanım mekanizmasını etkileyen etmenler don zararı ve dona dayanım ile ilgili teoriler, don zararı ve dona toleransın moleküler esasları konularında bilgi sahibi olunur.
3) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
4) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin değerlendirilmesi konusunda uygulama becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gerilimin (stress) terminolojisi, biyolojik ve fiziksel gerilim tanımları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
2 Gerilimin etki mekanizması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
3 Düşük sıcaklık gerilimi ve bitkilerin toleransı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Soğuk zararı ve dayanım Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
5 Düşük sıcaklık gerilimi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Düşük sıcaklık gerilimi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Don olayı ve don zararı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav
9 Don olayı ve don zararı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Don dayanımın tipleri, ölçümü ve dayanımdaki değişimler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dona dayanım mekanizması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Dona dayanım mekanizmasını etkileyen etmenler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Don zararı ve dona dayanım ile ilgili teoriler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Don zararının moleküler esasları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dona toleransın moleküler esasları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar