DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Literatür taraması Bireysel çalışma
2 Literatürlerin değerlendirilmesi Bireysel çalışma
3 Konu ile ilgili güncel literatürleri okuma Bireysel çalışma
4 Okunan literatürleri tartışma Bireysel çalışma
5 Literatürlerde değerlendirlme yapma Bireysel çalışma
6 Çalışma planını oluşturma Bireysel çalışma
7 Planlama yapma Bireysel çalışma
8 Ara Sınav
9 Tez planını sunma Bireysel çalışma
10 Tez planmını tartışma Bireysel çalışma
11 Tez planını nasıl uygulayacağını anlatma Bireysel çalışma
12 Tez projesi hazırlama Bireysel çalışma
13 Tez projesini sunma Bireysel çalışma
14 Projede B planı oluşturma Bireysel çalışma
15 Tez gelişmelerini anlatma Bireysel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar