DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer DBYS   101 1 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tez çalışmaları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Çalışma alanı ile ilgili seminer

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez çalışmasını planlar
2) Konu ile ilgili bilgi sahibi olur
3) Uygun materyal ve yöntemleri belirler
4) Deneyler yapar
5) Bulguları değerlendirir
6) Sonuçları yazar
7) Bulgularını savunur
8) Çalışma literatürlerini araştırır
9) Literatürleri derinlemesine inceler
10) Literatürler arasında konuyu irdeleyerek plan yapar
11) Konusu ile ilgili bilgileri tartışır
12) Hazırladığı bilgileri sunar
13) Güncel konularda araştırma yapar
14) Araştırmaları arkadaşları ile tartışır
15) Gelecek planlamasını anlatır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlgili konuyu saptar bireysel çalışma Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
2 Konu hakkında bilgi sahibi olur bireysel çalışma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
3 Literatür araştırması yapar bireysel çalışma Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
4 sunum hazır bireysel çalışma Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
5 sunum yapar bireysel çalışma Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
6 Konuyu tartışır bireysel çalışma Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
7 Konu planlaması yapar bireysel çalışma
8 Ara Sınav
9 Tez çalışmasına temel oluşturur bireysel çalışma
10 Tez çalışmasına dönük literatür çalışması yapar bireysel çalışma
11 Liretaürlerin güncelliğine tartışır bireysel çalışma
12 Etik konularında bilgilenir bireysel çalışma
13 Etik konularını tartışır ve uyar bireysel çalışma
14 Billimsel çalışmanın planlamasını yapar bireysel çalışma
15 Bilimsel çalışma planını sunar bireysel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar