DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi DBY   202 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uzman olmanın gerektirdiği bilgi birikimini sağlamak, araştırma teknikleri ve sonuçlarının bilimsel tekniklere ugun olarak sunma becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Uzmanlık alanı ile ilgili makale ve kitapların incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoloji alaninda ileri duzeyde kuramsal ve uygulamali bilgiye sahip olur
2) Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
3) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4) Biyolojide edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5) Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma Alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme İlgili konuların çalışılması Anlatım
2 Çalışma Alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi İlgili konuların çalışılması Anlatım
3 Çalışma Alanı ile ilgili kitap ve makalelerin incelenmesi İlgili konuların çalışılması Alıştırma ve Uygulama
4 Çalışma Alanı ile ilgili kitap ve makalelerin okunması İlgili konuların çalışılması Beyin Fırtınası
5 Çalışma Alanı ile ilgili kitap ve makalelerin değerlendirilmesi İlgili konuların çalışılması Beyin Fırtınası
6 Çalışma Alanı ile ilgili kitap ve makalelerin tartışılması İlgili konuların çalışılması Beyin Fırtınası
7 Çalışma Alanı ile ilgili kitap ve makalelerin sunumu İlgili konuların çalışılması Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ödev
9 Konuların tartışılması İlgili konuların çalışılması Beyin Fırtınası
10 Konuların değerlendirilmesi İlgili konuların çalışılması Soru-Cevap
11 Problemlerin tartışılması ve sorunun saptanması İlgili konuların çalışılması Soru-Cevap
12 Sorunun çözümü üzerinde fikir üretme İlgili konuların çalışılması Soru-Cevap
13 Üretilen fikirlerin danışmanla tartışılması İlgili konuların çalışılması Soru-Cevap
14 Güncel konularda sunum yapılması İlgili konuların çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
15 Güncel konulardan yararlanma İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar