DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Maddeler ve Çevre BY   769 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ferit KARĞIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, toprak, hava ve su ortamlarında kimyasalların kaynakları ve dağılımın öğretmektir
Dersin İçeriği
Çeşitli ortamlarda yaşayan hayvan ve insanlarda kimyasalların toksik etkileri anlatılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Başlıca tehlikeli kimyasallar ve bunların kaynaklandığı endüstrileri kavrar
2) Kimyasalların havada dağılımını kavrar
3) Kimyasalların toprakta dağılımını kavrar
4) Kimyasalların suda dağılımını kavrar
5) Kimyasalların insan vücuduna girişlerini kavrar
6) Kimyasalların insanlar üzerindeki olası etkilerini kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyassaların tanımı Ders kitapları çalışması Anlatım
2 Kimyasalların sınıflandırılması Ders kitapları çalışması Anlatım
3 Kimyasalların yayılımı ve dağılımı Ders kitapları çalışması Anlatım
4 Sudaki kimyasallar Ders kitapları çalışması Anlatım
5 Topraktaki kimyasallar Ders kitapları çalışması Anlatım
6 Havadaki kimyasallar Ders kitapları çalışması Anlatım
7 Kimyasalların suda dağılımı Ders kitapları çalışması Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Anlatım
9 Kimyasalların toprakta dağılımı Ders kitapları çalışması Anlatım
10 Kimyasalların havada dağılımı Ders kitapları çalışması Anlatım
11 Kimyasalların insan vücuduna girişi Ders kitapları çalışması Anlatım
12 Kimyasalların deri yoluyla girişi Ders kitapları çalışması Anlatım
13 Kimyasalların akciğer yoluyla girişi Ders kitapları çalışması Anlatım
14 Kimyasalların gastrointestinal yoluyla girişi Ders kitapları çalışması Anlatım
15 Kimyasalların insanlar üzerindeki toksik etkileri Ders kitapları çalışması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar