DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böceklerde Diyapoz Fizyolojisi BY   752 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Saadet Pınar ÖZALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı diyapoz , diyapoza etki eden faktörler ve parazitik böceklerde diyapoz ve endokrin sistem ilişkisini öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Diyapozun tanımı, diyapoza etki eden faktörler, gelişmenin durdurulması, Bombyx mori'de diyapoz (yumurta diyapozu), Orthoptera'da diyapoz, , Parazitik böceklerde diyapoz, gelişmiş embriyoda uyku hali,diyapoz ve endokrin sistem ilişkisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diyapozun tanımını kavrar
2) Diyapoza etki eden faktörleri kavrar
3) Gelişme hızını kontrol eden faktörleri kavrar
4) Gelişmenin durdurulmasını kavrar.
5) Bombyx moride diyapozu kavrar
6) Orthopterada diyapozu kavrar
7) Genel tekrar
8) Gelişmiş (Mature) embriyoda uyku halini kavrar
9) Parazitik böceklerde diyapozu kavrar
10) Diyapoz fizyolojisini kavrar
11) Diyapoz fizyolojisini kavrar
12) Diyapoz fizyolojisini kavrar
13) Diyapoz fizyolojisini kavrar
14) Genel tekrar
15) Final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diyapozun tanımını öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
2 Diyapoza etki eden faktörleri öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
3 Gelişme hızını kontrol eden faktörleri öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
4 Gelişmenin durdurulmasını öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
5 Bombyx moride diyapozu öğrenir kaynak okuma
6 Orthopterada diyapozu öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
7 Genel tekrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav kaynak okuma Yazılı Sınav
9 Gelişmiş (Mature) embriyoda uyku halini öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
10 Parazitik böceklerde diyapozu öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
11 Diyapoz fizyolojisini öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
12 Diyapoz fizyolojisini öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
13 Diyapoz fizyolojisini öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
14 Diyapoz fizyolojisini öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
15 Diyapoz fizyolojisini öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kaynak okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar