DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enzimler BY   751 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elif ORUÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, enzimlerin temel özellikleri, yapısı, inhibisyonu, üretim teknolojisi, izolasyonu, saflaştırılması, immobilizasyonu ve stabilizasyonu açıklamaktır.
Dersin İçeriği
bu ders, enzimlerin temel özellikleri, yapısı, inhibisyonu, üretim teknolojisi, izolasyonu, saflaştırılması, immobilizasyonu ve stabilizasyonu konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enzimlerin yapısal özelliklerini ve işlevlerini açıklar
2) Enzimlerin etki mekanizmaları ve enzimatik tepkimelerin kinetiğini anlar.
3) Enzim aktivitesinin düzenleyici mekanizmalarını, enzim indükleyicilerini kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enzimlerin yapısı Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
2 Enzimlerin yapısı Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
3 Enzimlerin biyosentezi Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
4 Enzim inhibisyonu Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
5 Enzim kinetiği Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
6 Allosterik enzimler Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
7 Enzimlerin ve proteinlerin kimyasal modifikasyonları Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
8 Ara Sınav
9 Enzimlerin metabolik kontrolü Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
10 Enzim aktivitesine etki eden faktörler Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
11 Enzimlerin aktivite tayinleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
12 Enzimlerin üretimi ve saflaştırılması Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
13 Enzimlerin üretimi ve saflaştırılması Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
14 Enzimlerin ve proteinlerin kimyasal modifikasyonları Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
15 Enzimlerin ekonomik önemi ve genel kullanım alanları Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar