DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genomik BY   741 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
çeşitli organizmalarda genom yapısının karşılaştırılarak öğrenilmesi, Klasik ve modern genomik tekniklerinin kavranması
Dersin İçeriği
Genom, fonksiyonel genlerin ekpresyonu, fonksiyonel genomik, gen amplifikasyonu, gen kategorileri, genetik varyasyonlar ve SNP'ler, gen sekanslarının belirlenmesi ve önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karşılaştırmalı genomik uygulamalarını tartışır
2) Klasik ve modern genomik teknikleri açıklayabilir
3) genomik uygulamalarının önemini kavrar
4) Prokaryotik ve Ökaryotik genomu karşılaştırır
5) fonksiyonel genleri tanımlar
6) genetik hastalıklarda genomik uygulamaları kavrar
7) Gen aktarma tekniklerini kavrar
8) gen terapisinin önemini kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genom güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
2 Prokaryotik ve Ökaryotik genomuna giriş güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
3 Prokaryotik ve Ökaryotik genomun karşılaştırması güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 fonksiyonel genler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Gösteri
5 fonksiyonel genlerin ekspresyonu güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
6 fonksiyonel genomik güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
7 gen amplifikasyonu güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav genel tekrar Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 gen kategorileri güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
10 genetik varyasyonlar ve SNP'ler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
11 gen sekanslarının belirlenmesi ve önemi. güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
12 İnsan genetik hastalıklarında genomik uygulamalar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 RNA bazlı teknikler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması
14 Gen aktarma teknikleri ve gen terapisi güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
15 genel tekrar güncel ders notlarının okunması Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar