DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ksenobiyotik Metabolizması BY   734 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elif ORUÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ilaç ve yabancı kimyasalların metabolizmalarını ve bu konuyla ilgili metodolojiyi açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders ilaç ve diğer yabancı maddelerin absorpsiyon, dağılım ve biyotransformasyonlarının biyokimyasal mekanizmalarını, indüksiyon mekanizmalarını ve bunlarla ilgili araştırma yöntemlerini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toksikoloji, toksik maddeler ve bu maddelere maruziyeti açıklar
2) İlaç ve diğer ksenobiyotiklerein vücutta nasıl metabolize edildiğini tartışır
3) Toksik maddelerin doku spesifik dağılımlarını açıklar
4) Fa1 ve Faz 2 metabolizma ve konjugasyon reaksiyonlarını ayırabilir.
5) Enzim indüksiyonu ve inhibisyonunu anlar
6) Ksenobiyotik metabolizmasının sonucu olarak etki mekanizmalarını ve yan etkileri kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toksikolojinin tanımı İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
2 Toksik maddelerin sınıflandırılması İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
3 Maruziyet yolları İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
4 Toksik maddelerin doku spesifik etkileri İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
5 Toksik maddelerin vücutta dağılımı İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
6 Ksenobiyotik metabolize eden enzimler İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
7 Faz 1 (Oksidasyon) Metabolizması İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Faz 2 (Konjügasyon) Metabolizması İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ksenobiyotiklerin vücuttan atılımları İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
11 Ksenobiyotiklerin biyoaktivasyonları İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
12 Ksenobiyotik Metabolizmasını Etkileyen Faktörler İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
13 İlaç taşıyıcılar ve taşıma mekanizmaları İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
14 Pharmacogenomics I İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
15 Pharmacogenomics II İlgili metodoloji ve kaynakların çalışılması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar