DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyal Fizyoloji BY   730 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sadık DİNÇER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroorganizmalarda beslenme ve metabolik çeşitlikler kavratılacaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında prokaryotik organizmalardaki fizyolojik çeşitlilikler irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizmaların kültür yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunur.
2) Solunum ve biyosentez hakkında bilgi sahibi olunur.
3) Metabolik çeşitlilikler hakkında bilgi sahibi olunur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenme ve mikroorganizma kültürü Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Beslenme ve mikroorganizma kültürü Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Enerji ve enzimler Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Oksidasyon redüksiyon ve enerji açısından zengin bileşikler Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Oksidasyon redüksiyon ve enerji açısından zengin bileşikler Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Proton motive güç Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Solunmda karbon akışı Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Biyosentez Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Mikrobiyel üremenin ölçülmesi Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çevresel etkenlerin mikrobiyel üremeye etkisi Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kemolilotrofi Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Anaerobik solunum Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Fermentasyon Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Azot fiksasyonu Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar