DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ecological Experiments in Aquatic Systems BY   706 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa CANLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
To have some idea about purpose, design and execution of ecological experiments especially in the aquatic environments
Dersin İçeriği
purpose, design and execution of ecological experiments in freshwater and seawater systems. The main topics will be the environmental monitoring of the aquatic systems, ecological studies with pollutants like heavy metals, and design of toxicity tests with aquatic organisms, including fish, crustaceans and algae.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) purpose, design and execution of ecological experiments in freshwater
2) purpose, design and execution of ecological experiments in seawater
3) Environmental monitoring of the freshwater
4) Environmental monitoring of the seawater
5) Ecological studies with pollutants like heavy metals in freshwater
6) Ecological studies with pollutants like heavy metals in seawater
7) Designing of toxicity tests with fish
8) Designing of toxicity tests with crustaceans
9) Designing of toxicity tests with algae
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 basic ecology of freshwaters Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 basic ecology of seawater Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 basic ecology of brackish water Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 monitoring of the freshwater Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 monitoring of the seawater Current lecture notes, literature, internet
6 Executing studies on heavy metals pollution in freshwater Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Executing studies on heavy metals pollution in seawater Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Reading the notes Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 design toxicity tests with fish Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 design toxicity tests with crustacean Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 design toxicity tests with algae Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 taking water samples Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 taking sand samples Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 ecological instruments Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 analyse ecological data Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Reading the notes Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar