DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aquatic Productivity BY   644 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa CANLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
To teach the food-chains in the aquatic environments and their alterations under different factors
Dersin İçeriği
productivity in evolution and in nutrition, organic cycles and tropic levels, the seasons in temperate seas, food-chain and productivity in temperate seas, the biogeochemistry of some elements, over-fishing and under-fishing, the primary productivity, the biomass and human nutrition

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) learn productivity in evolution and in nutrition
2) learn organic cycles and tropic levels
3) learn the seasons in temperate seas
4) learn food-chain and productivity in temperate seas
5) learn the biogeochemistry of some elements
6) learn over-fishing and under-fishing
7) learn the primary productivity
8) earn the biomass and human nutrition
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 General introduction to aquatic systems Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Characteristics of freshwater and seawater Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 productivity in evolution and in nutrition Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 organic cycles and tropic levels in freshwater Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 organic cycles and tropic levels in sea water Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 the seasons in temperate seas Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 food-chain and productivity in temperate seas Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Reading the notes Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 the biogeochemistry of some elements Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 the water cycle Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 over-fishing and under-fishing Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 fish migrations Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 the primary productivity Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 the biomass in aquatic systems Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 human nutrition from waters Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Reading the notes Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar