DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vejetasyon ve Anız Yangınlarının Ekolojik Etkileri BY   584 2 3 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bitki örtüsü yangınlarının ekolojik ve biyolojik etkilerini kavratmak..
Dersin İçeriği
Yangınlarının karakteristikleri, tarihçesi ve çıkış nedenleri, denetimli yakma tekniği. Yangının toprak nemi, tekstürü, mikrokliması, verimliliği ve kimyasal kompozisyonu (asitlik, organik madde, azot, kalsiyum, fosfor, potasyum, minor elementler) üzerine etkisi. Yangının canlı organizmalar (ilkel bitkiler, bitki zararlıları, bakteriler, omurgasızlar, omurgalılar, bitki ve bitki toplulukları) üzerine etkisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yangın ekolojisini tanımlar.
2) Yangınlara bağımlı ekosistemlerin işleyişini kavrar
3) Yangınların vejetasyon ve anız üzerine etkilerini açıklar.
4) Yangınların fauna üzerine olan etkilerini açıklar.
5) Yangınların toprak üzerine etkilerini açıklar.
6) Yangınlara dirençli tür değişimlerini ve adaptasyonlarını kavrar.
7) Yangınların bir amenajman aracı olarak kullanabileceğini kavrar.
8) Yangınların çıkış nedenlerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yangınlarının karakteristikleri. Okuma Anlatım
2 Yangınların tarihçesi. Okuma Anlatım
3 Yangınların çıkış nedenleri. Okuma Anlatım
4 Denetimli yakma teknikleri. Okuma Anlatım
5 Yangının toprak nemi üzerine etkisi. Okuma Anlatım
6 Yangınların toprak tekstürü üzerine etkisi Okuma Anlatım
7 Yangınların mikroklima üzerine etkisi Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Soru-Cevap
Ödev
9 Yangınların toprak verimliliği üzerine etkisi. Okuma Anlatım
10 Yangınların toprak kimyasal kompozisyonu (asitlik, organik madde) üzerine etkisi. Okuma Anlatım
11 Yangınların toprak kimyasal içeriği (kalsiyum, fosfor) üzerine etkisi. Okuma Anlatım
12 Yangınların toprak kimyasal içeriği ( potasyum, minor elementler) üzerine etkisi. Okuma Anlatım
13 Yangının canlı organizmalar (ilkel bitkiler, bitki zararlıları, bakteriler) üzerine etkisi. Okuma Anlatım
14 Yangınların canlı organizmalar (omurgasızlar, omurgalılar) üzerine etkisi. Okuma Anlatım
15 Yangınların bitki ve bitki toplulukları üzerine etkisi. Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar