DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Molecular, Biochemical and Cellular Perspectives of Aquatic Toxicology BY   583 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa CANLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
toxic effects of xenobiotics such as heavy metals and pesticides in the aquatic environment will be studied considering their molecular, biochemical and cellular perspectives in aquatic animals, particularly in fish. The subjects covered in this course will be as follows; enzymology and molecular biology of xenobiotic-conjugating enzymes, biochemistry and molecular biology of monooxygenases, modulation of blood cell-mediated oxyradikal production, cellular responses in chronic toxicity, expression of oncogenes and tumor suppressor genes, pathobiology of chemical-associated neoplasia, DNA adduct analysis and mechanisms of metal regulation. Use of physiologically based toxicokinetic models in a mechanistic approach to aquatic toxicology
Dersin İçeriği
toxic effects of xenobiotics such as heavy metals and pesticides in the aquatic environment will be studied considering their molecular, biochemical and cellular perspectives in aquatic animals, particularly in fish. The subjects covered in this course will be as follows; enzymology and molecular biology of xenobiotic-conjugating enzymes, biochemistry and molecular biology of monooxygenases, modulation of blood cell-mediated oxyradikal production, cellular responses in chronic toxicity, expression of oncogenes and tumor suppressor genes, pathobiology of chemical-associated neoplasia, DNA adduct analysis and mechanisms of metal regulation. Use of physiologically based toxicokinetic models in a mechanistic approach to aquatic toxicology

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Learn principles of toxicology
2) Learn toxicology of metals and pesticides
3) Learn response of enzymes to pollutants
4) Learn response of genetic materials
5) Learn molecular toxicology of pollutants
6) Learn toxicokinetic of pollutants
7) Learn free radicals and their effects on molecules
8) Learn biomarkers in toxicology
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 General Introduction Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Principles of toxicology Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Principles of toxicology Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Toxic effects of metals Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Toxic effects of pesticides Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Response of enzymes to metals Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Response of enzymes to pesticides Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Reading the notes Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Molecular toxicology of metals Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Molecular toxicology of pesticides Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Genotoxicity of metals Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Genotoxicity of pesticides Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Free radicals and their toxic effects Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Biomarkers in toxiclogy Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Toxicokinetics of pollutants Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Reading the notes Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar