DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çöller ve Çöllerde Yaşam BY   545 1 3 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Cengiz DARICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çölleri tanımak ve oluşumlarını engelleme yöntemlerini geliştirmek
Dersin İçeriği
Dünyadaki çöllerin oluşumu, özellikleri ve çöllerdeki yaşam şekilleri incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyaya farklı bakış açısı kazandırır.
2) Çöl kavramı doğru algılanır.
3) Çölleşmenin nedenleri ve yolları ile çevreye duyarlılık artar.
4) Çöllerde yaşayabilen canlılar sayesinde ekstrem koşullar için insanın yeni beceri ve yöntemler geliştirmesine ilham verir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çölün tanımı ve özellikleri ders notları, kitaplar, atlaslar Anlatım
Sözlü Sınav
2 Çölleri diğer ekosistemlerden ayıran farklar ders notları, kitaplar, atlaslar
3 Çölleri diğer ekosistemlerden ayıran farklar ders notları, kitaplar, atlaslar
4 Çöl oluşumu ve nedenleri ders notları, kitaplar, atlaslar
5 Çöl tipleri ders notları, kitaplar, atlaslar
6 Dünyada Çöllerin dağılımı ve büyük çöller ders notları, kitaplar, atlaslar
7 Büyük çöllerin özellikleri ders notları, kitaplar, atlaslar
8 Ara Sınav ders notları, kitaplar, atlaslar
9 Çöllerde yaşam şekilleri ders notları, kitaplar, atlaslar
10 Çöllerde yaşam koşulları ders notları, kitaplar, atlaslar
11 Çöllerde yaşayabilen canlılar ve adaptasyonları ders notları, kitaplar, atlaslar
12 Çöllerde yaşayabilen canlılar ve adaptasyonları ders notları, kitaplar, atlaslar
13 Bazı çöl bitkileri ve hayvanlarından örnekler ders notları, kitaplar, atlaslar
14 Bazı çöl bitkileri ve hayvanlarından örnekler ders notları, kitaplar, atlaslar
15 Değerlendirme ve tartışma ders notları, kitaplar, atlaslar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar