DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böceklerde Enerji Metabolizması BY   024 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SULANÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uçma yakıtlarının metabolik önemlerinin anlaşılması
Dersin İçeriği
Böceklerde Metabolik uçma yakıtlarının depolanma ve taşınma formları, başlıca metabolik yollar ve kontrol yerleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metabolik substratların uçma ve hareket enerjisine etkilerinin kavranması
2) Metabolik substratların uçma ve hareket enerjisine etkilerinin kavranması
3) Metabolik substratların uçma ve hareket enerjisine etkilerinin kavranması
4) Metabolik substratların uçma ve hareket enerjisine etkilerinin kavranması
5) Metabolik substratların uçma ve hareket enerjisine etkilerinin kavranması
6) Metabolik substratların uçma ve hareket enerjisine etkilerinin kavranması
7) Metabolik substratların uçma ve hareket enerjisine etkilerinin kavranması
8) Uçma yakıtlarının metabolik önemleri
9) Uçma yakıtlarının metabolik önemleri
10) Uçma yakıtlarının metabolik önemleri
11) Uçma yakıtlarının metabolik önemleri
12) Uçma yakıtlarının metabolik önemleri
13) Uçma yakıtlarının metabolik önemleri
14) Uçma yakıtlarının metabolik önemleri
15) Uçma yakıtlarının metabolik önemleri


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Böceklerde uçma yakıtı nedir Yüz yüze
2 Böceklerde uçma yakıtı nedir Yüz yüze
3 Böceklerde uçma yakıtı nedir Yüz yüze
4 Böceklerde; Metabolik uçma yakıtlarının depolanma ve taşınma formları Yüz yüze
5 Böceklerde; Metabolik uçma yakıtlarının depolanma ve taşınma formları Yüz yüze
6 Böceklerde; Metabolik uçma yakıtlarının depolanma ve taşınma formları Yüz yüze
7 Böceklerde; Metabolik uçma yakıtlarının depolanma ve taşınma formları Yüz yüze
8 Ara Sınav
9 başlıca metabolik yollar ve kontrol yerleri Yüz yüze
10 başlıca metabolik yollar ve kontrol yerleri Yüz yüze
11 başlıca metabolik yollar ve kontrol yerleri Yüz yüze
12 metabolik oalyların biyolojik önemleri Yüz yüze
13 metabolik oalyların biyolojik önemleri Yüz yüze
14 uçma kası fizyolojisi ve hareket enerjisi Yüz yüze
15 uçma kası fizyolojisi ve hareket enerjisi Yüz yüze
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar