DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Metal nanoparticles and their biological effects BY   023 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa CANLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Insan ve hayvanlarda metal oksit nanopartiküllerinin karakterizasyonu, kullanımı ve toksik etkilerini öğretmek
Dersin İçeriği
the characterization, usage and possible effects of nanoparticles will be studied both in human and animals

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metallerin genel özellikleri
2) Nanpartikülerin karakterizasyonu
3) Nanpartikülerin kullanım alanları
4) Nanopartiküllerin çevresel akıbeti
5) Nanopartiküllerin hayvanlar üzerine olan toksik etkileri
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introduction to metal nanoparticles Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Production of metal nanoparticles Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Characterization of metal nanoparticles Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Characterization of metal nanoparticles Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Usage areas of metal nanoparticles Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Environmental fate of these particles Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Environmental fate of these particles Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Reading the notes Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Effects of nanoparticles on mammals Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Effects of nanoparticles on mammals Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Effects of nanoparticles on fish Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Effects of nanoparticles on fish Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Effects of nanoparticles on invertebrates Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Effects of nanoparticles on invertebrates Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Risk assessment of these matters Current lecture notes, literature, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Reading the notes Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar