DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Otsu Bitkiler Sistematiği BY   018 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı önemli otsu bitki taksonlarının daha iyi tanınmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bitki Sistematiğinin genel prensipleri, sistematik kategoriler ve isimlendirme,bitki tayini (tanısı), bitki toplama tekniği, canlı ve kurutulmuş bitki müzeleri (arboretum, botanik bahçeleri, herbaryumlar), bitklierin sınıflandırılmasında kullanılan çeşitli sistemler, hayat formları, Temel vegetatif ve generatif bitki terminolojisi; önemli familya, cins ve türlerin tanıtımı, morfolojik özellikleri; bunların laboratuvar çalışmalarıyla, morfolojik karakterlerinin öğrenilmesi ve tayin edilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki Sistematiğinin önemini kavrar.
2) Bitkileri sınıflandırma kategorilerini açıklar.
3) Bitkilerin isimlendirilmesi ve tayin edilmesini kavrar.
4) Teşhis anahtarlarını kullanır.
5) Bitki örneklerinin nasıl toplanacağını kavrar.
6) Bitki örneklerinin hazırlanış tekniklerini açıklar.
7) Herbaryumlar, arboretumlar ve botanik baçelerininin önemini kavrar.
8) Bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel vegetatif ve generatif bitki terminolojisini açıklar.
9) Bazı önemli familya, cins ve türlerin sistematik özelliklerini kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Sistematiğinin genel ilkeleri. Okuma Anlatım
2 Sistematik kategoriler. Okuma Anlatım
3 Bitkilerin isimlendirilmesi. Okuma Anlatım
4 Bitki tayini (tanısı). Okuma Anlatım
5 Teşhis anahtarları. Okuma Anlatım
6 Bitki toplama teknileri. Okuma Anlatım
7 Arboretumlar. Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Soru-Cevap
Ödev
9 Botanik bahçeleri. Okuma Anlatım
10 Herbaryumlar. Okuma
11 Biitkileri sınıflandırma sistemleri. Okuma Anlatım
12 Hayat formları. Okuma Anlatım
13 Temel vejetatif ve generatif bitki terminolojisi. Okuma Anlatım
14 Baklagillerin, Buğdaygillerin, Hardalgillerin ve Ayçiçeğillerin sistematik özellikleri. Okuma Anlatım
15 Zambakgillerin, Sütleğengillerin ve Orkidegillerin sistematik özellikleri Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar