DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Kirleticileri BY   016 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ferit KARĞIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevrede bulunan kirleticilerin üretimi, dağılımı, kullanımı ve fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğretmektir
Dersin İçeriği
Çevrede bulunan farklı kirleticilerin canlı organizmalara etkileri anlatılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevredeki farklı kirleticilerin oluşumu ve biyolojik özelliklerini kavrar
2) Kirleticilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrar
3) Kirleticilerin organizmalara yaptığı etkileri kavrar
4) kirleticilerin diğer faktörlerle olan etkileşimlerini kavrar
5) Kirleticilerin kaynaklarını kavrar
6) Kirleticilerin canlılara giriş yolları ve birikimlerini öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organometalik bileşiklerin tanımı Ders kitapları çalışması Anlatım
2 Organometalik bileşiklerin kimyası ve toksisitesi Ders kitapları çalışması Anlatım
3 Organometallerin belirlenmesi ve çevresel konsantrasyonları Ders kitapları çalışması Anlatım
4 Organometallerin sudaki konsantrasyonları Ders kitapları çalışması Anlatım
5 Organometallerin biota ve sedimenteki konsantrasyonları Ders kitapları çalışması Anlatım
6 Organometallerin çevresel risk değerlendirmesi Ders kitapları çalışması Anlatım
7 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar Ders kitapları çalışması Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Anlatım
9 Kalıcı organik atıklar Ders kitapları çalışması Anlatım
10 Pestisitler Ders kitapları çalışması Anlatım
11 Poliklorinat Bifeniller Ders kitapları çalışması Anlatım
12 Dioksinler Ders kitapları çalışması Anlatım
13 Kirleticilerin davranış dinamikleri Ders kitapları çalışması Anlatım
14 Ağır metaller Ders kitapları çalışması Anlatım
15 Tehlike altındaki deniz ortamının izlenmesi Ders kitapları çalışması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar