DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parazitik Hymenopterlerin Biyolojisi BY   015 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Saadet Pınar ÖZALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere parazitik hymenopterlerin anatomilerini ve biyolojik kontrolde kullanılan önemli üst familyaları kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Parazitik hymenopterlerin anatomileri, biyolojik kontrolde kullanılan önemli üst familyalar ( Ichneumonoidea, Ceraphronoidea, Evaniodea, Trigonaloidea, Chalcidoidea, Proctotrupoidea, Cynipoidea), parazitoidlerin gelişme evreleri( yumurta, embriyo, larva, pupa), oogenesis, ovisorption, spermatogenesis, parazitoidlerin konakta beslenmeleri, diyapoz, parazitik hymenopterlerin ekolojileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parazitik hymenopterlerin anatomilerini kavrar.
2) Ichneumonoidea familyasını kavrar.
3) Ceraphronoidea familyasını kavrar
4) Evaniodea familyasını kavrar
5) Cynipoidea familyasını kavrar
6) Trigonaloidea familyasını kavrar
7) Genel tekrar
8) Chalcidoidea familyasını kavrar
9) Proctotrupoidea familyasını kavrar
10) Parazitoidlerin gelişme evrelerini kavrar
11) Parazitoidlerin konakta beslenmelerini kavrar
12) Diyapozu kavrar
13) Parazitik hymenopterlerin ekolojilerini kavrar
14) Genel tekrar
15) Final Sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Parazitik hymenopterlerin anatomilerini öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
2 Ichneumonoidea familyasını öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
3 Ceraphronoidea familyasını öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
4 Evaniodea familyasıını öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
5 Cynipoidea familyasıını öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
6 Trigonaloidea familyasıını öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
7 Genel tekrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Genel tekrar
9 Chalcidoidea familyasıını öğrenir kaynak okuma Yazılı Sınav
10 Proctotrupoidea familyasını öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
11 Parazitoidlerin gelişme evrelerini kaynak okuma Bireysel Çalışma
12 Parazitoidlerin konakta beslenmelerini kavrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
13 Diyapozu kavrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
14 Parazitik hymenopterlerin ekolojilerini kavrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
15 Genel tekrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar