DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proteomik BY   010 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
proteinterin temel yapısının, işlevinin protein- protein etkileşimlerinin ve güncel proteomik uygulamaların kavranması
Dersin İçeriği
Proteinlerin temel yapı ve fonksiyonları, Proteomik çalışmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) protein yapı ve fonksiyonlarını kavrar
2) amino asit ve protein çeşitliliğini kavrar
3) Proteom hakkında ve proteom analizleri hakkında bilgi sahibi olur
4) proteomu tanımlar
5) transkriptomu tanımlar
6) transkriptom ve proteomu t arasındaki kompleks bağlantıyı kavrar
7) proteom analizleri hakkında bilgi sahibi olur
8) güncel proteomik uygulamalrı kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proteinler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Protein yapısı güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
3 Protein Yapının dört yüzeyi güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Amino asit çeşitliliği güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Proteom güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Transkriptom ve proteom arasındaki bağlantı güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Genetik kod evrensel değildir güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav genel tekrar Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Hücre proteomu ve biyokimyası arasındaki bağlantı güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tek boyutlu PAGE güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
11 Proteinleri görüntüleme prosedürleri güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hücre ve hücre içi ekstraktların hazırlanması güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Memeli dokularının homojenizasyonu güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
14 İki boyutlu elektroforez güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
15 proteomik uygulamalarda mikroçipler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar