DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji BY   004 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji arasındaki ilişki
Dersin İçeriği
Temel moleküller biyolojik teknikler, Moleküler klonlama ve protein expresyonu, Moleküler diagnostikler, Moleküler mikrobiyal diagnostikler, Genler ve genomlar, Maya moleküler biyolojisi ve biyoteknoloji, Metamolizba mühendisliği, Biyonanoteknoloji, Antikorların moleküler mühendisliği, Plant biyoteknoloji, Biyoteknolojik yolla ilaç geliştirme, Aşılar, Doku mühendisliği, Transgenesis, Protein mühendisliği, Hücre ve enzim immobilizasyonu, Biyosensörler ile Biyoyakıtlar ve biyoteknoloji ana başlıklarını içeren konularda bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Moleküler biyolojinin biyoteknoloji ile ilişkisi
2) Moleküler biyolojik tejnikler
3) Moleküler biyolojinin uygulama alanları
4) Moleküler biyoloji ile biyoteknolojide elde edilen ilerlemeler
5) Rekombinant DNA tekniği
6) Moleküler biyolojinin çevre mikrobiyolojisine uygulanması
7) Moleküler biyoloji alanında yeterli bilgi edinir
8) Biyoteknoloji alanında yeterli bilgi edinir
9) Moleküler biyolojide gerçekleşen gelişmeleri öğrenir
10) Biyoteknolojideki gelişmeleri kavrar
11) Moleküler biyolojinin biyoteknolojideki önemini kavrar
12) Biyoteknolojik yenilikleri kavrar
13) Moleküler biyolojik çalışmaların biyoteknolojiye uyarlanmasını kavrar
14) Yeni uygulama alanlarını öğrenir
15) Yenilikçi düşünce üretir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler biyolojinin tarihçesi İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
2 Biyoteknolojinin tarihçesi İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
3 Moleküler biyolojinin köşe taşları İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
4 Biyolteknolojideki önemli tarihler İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
5 Moleküler biyolojinin biyoteknolojiye uygulanması İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
6 Uygulamalı biyoteknoloji İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
7 Yenilikçi uygulamalar İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
Ödev
9 Biyoteknoloji ürünler İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
10 İnsülin İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
11 Somatotropin İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
12 Biyoteknolojik ilaçlar İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
13 Altın prinç İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
14 Serviks kanser aşısı İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
15 Biyolojik Deterjan İlgili alanda literatür okur Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar