DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji BY   003 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern endüstriyel mikrobiyoloji ve biyoteknoloji arasındaki ilişkinin kavranması
Dersin İçeriği
Endüstriyel mikrobiyoloji ve biyoteknolojinin kapsamı, Endüstriyel mikrobiyoloji ve biyoteknolojide kullanılan mikroorganizmalar, Endüstriyel mikrobiyoloji ürünlerinin biyosentezindeki mikrobiyal yollar, Endüstriyel mikroorganizmalara ait metabolitlerin üretimleri, Biyoteknolojik organizmalardaki gelişmeler ve üretici suşların saptanması, Endüstriyel organizmalarda gen havuzlarının korunması, Fermentör uygulamaları, fermentasyon ürünlerinin ekstraksiyonu, ve ürünlere örnekler verilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enüdüstriyel mikrobiyolojiyi kavrar
2) Biyoteknolojiyi kavrar
3) Biyoteknolojinin endüstriye uygulanması
4) Biyoteknolojik ürün geliştirilmesi
5) Biyoteknolojik ürünlerin endüstriyel üretimi
6) Biyoteknolojiye dönük endüstriyel alanlar
7) Biyoteknolojik endüstriyel uygulamalar
8) Endüstrinin biyoteknolojiye göre dizayn edilmesi
9) Yenilikçi teknolojiler ve biyoteknoloji
10) Endüstri ve biyoteknoloji ilişkisini formülasyonu
11) Biyoteknolojinin gelecekteki önemi
12) Endüstri ve biyoteknolojinin bugünü
13) Biyoteknoloji ve kimyasal uygulamalar
14) Biyoteknolojik ürünler ve hayatımıza etkileri
15) Biyoteknolojik ürünler ve olası yansımaları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enüstriyel biyoteknoloji İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
2 Endüstriyel biyoteknolojinin tarihçesi İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
3 Biyoteknoloji nedir İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
4 Biyoyeknoloji ve endüstriyel ilişki İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
5 Klasik endüstriyel mikrobiyoloji İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
6 Fermentasyon teknolojisi İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
7 Fermentasyonla elde edilen ürünler İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ödev
9 Rekombinant DNA teknolojisinin biyoteknolojiye uygulanması İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
10 Rekombinant aşıların ürtetimi İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
11 Rekombinant organizmaların üretimi İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
12 Rekombinant ürünlerin biyoteknolojik üretimi İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
13 Biyoteknolojinin çevre mikrobiyolojisinde uygulanması İlgili konuların çalışılması Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Endüstriyel insülin üretimi İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
15 Yeşil kimya İlgili konuların çalışılması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar