DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   BY1 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel çalışmanın planlanmasından sonuçların elde edilmesi ve uyulması gereken etik kuralların neler olduğunun öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Bilimsel çalışma nasıl yapılır, etik davranış, intial ve bilimsel ahlak konularını kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimselliğin öğrenilmesi
2) Bilim tarihi
3) Bilimsel gelişmeler
4) Bilime bakış
5) Bilimsel kuram oluşturma
6) Gözlem yapabilme
7) Sorunlar arasında ilişki kurma yeteneği kazanır
8) Bilimsel planlamanın nasıl yapılacağını öğrenir
9) Bilimsel değerlendirmenin nasıl yapılacağını öğrenir
10) Bilimsel çalışmada etik nedir
11) Etik davranışın önemini kavrar
12) Etik ve kişisel ahlak arasındaki bağlantıyı kavrar
13) Etik davranışın insan yaşamındaki önemini kavrar
14) Etik çalışmada nekadar önemlidir
15) Etik kişisel gelişmede ne denli önemlidir kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim nedir ilgili alanda bilgi edinir Anlatım
Tartışma
2 Bilim tarihine giriş ilgili alanda bilgi edinir Anlatım
Tartışma
3 Farklı bilimsel disiplinlerde tarihsel gelişmeler ilgili alanda bilgi edinir Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Bilime tarihsel yaklaşım ilgili alanda bilgi edinir Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Bilimsel çalışmanın mantığı İlgili alanda literatür okur Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Bilimsel çalışmada gözlemin önemi İlgili alanda literatür okur Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Sorunun saptanması ve çözüm planlaması İlgili alanda literatür okur Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
Ödev
9 Literatür araştırması İlgili alanda literatür okur Tartışma
10 Planlama yapılması İlgili alanda literatür okur Tartışma
11 Kontrollü deneyler yapılması Deneysel plan yapar ve uygular Tartışma
12 Bulgular ve sonuçların değerlendirilmesi Deneysel plan yapar ve uygular Beyin Fırtınası
13 Bilimsel çalışmada etik davranışın önemi İlgili alanda literatür okur Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Bilimsel davranışta neler etik değildir İlgili alanda literatür okur Tartışma
15 Etik kurallarla çalışmanın yapılması İlgili alanda literatür okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar