DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   TBB1 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma konularında temel kavramlar, yöntem, hipotez oluşturma, veri toplanması, analiz ve rapor yazılması; ayrıca bilim ve etikte temel prensipler, bilimsel yayın etiği, etikle ilgili yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Bilimsel Araştırmada temel kavramlar, Araştırmanın gereği ve önemi, Bilimsel araştırma yöntemleri, Bilimsel araştırma süreçleri, Bilimsel araştırma hipotez oluşturma, Bilimsel araştırmada yöntem ve model belirleme, Bilimsel araştırmada veri toplanması ve analiz, Bilimsel araştırmada rapor yazılması, Araştırma Raporu-Tez yazımında genel kurallar, Kaynak gösterme yöntemleri, Etik kavramı, Bilim ve etikte temel prensipler, Veri toplama ve değerlendirmede etik, Bilimsel makale hazırlama kuralları, Bilimsel yayın etiği,Etik ihlalleri, Etik ihlallerine karşı önleyici yaptırımlar, Biyoetik, Tıpetiği, Sosyal bilimlerde etik, Basın etiği, Bilimsel çalışmalarda hayvan kullanma etiği, Bilimsel çalışmalarda insan kullanma etiği, Bilişim teknolojikerinde etik, Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmelik ve Yönerge Esasları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma konularında temel kavramları öğrenir.
2) Bilimsel Araştırma konularında hipotez kurmayı, veri toplamayı, analiz yapmayı öğrenir.
3) Bilimsel araştırma konularında farklı yöntemleri öğrenir, yapacağı tez çalışmasına yönelik yöntem belirler.
4) Etikle ilgili temel kavramları ve etiğin önemini kavrar.
5) Meslek etikleri hakkında bilgi sahibi olur.
6) Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde etik kuralların önemini kavrar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili farklı disiplinlerdeki ve diğer mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere de başvurarak toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine göre taksonomik sınıfını belirleme ve yeteneklerine göre sürdürebilirlik ilkesine uygun olarak kullanımlarını sağlama konularında özgün düşünce ve araştırmayla entellektüel düzeyde bilgi sahibi olur ve bunları uygulamaya koyar
X
2
Kaliteli ve ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilir bitkisel üretim için bitkilerin doğru beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda bilimsel yaklaşımlarda bulunarak yeni tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi için yeterli bilgiye sahip olur ve uygular
X
3
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onların sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de içine alacak boyutlarda mevcut problemlere çözüm olabilecek yeni bir yöntem geliştirir, bilinen bir yöntemi farklı bir alanda uygular
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlamasında karşılaşılan sorunları bertaraf etmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde araştırma yapabilme, proje tasarlayabilme ve uygulayabilme yetisi kazanır
5
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizlerinin uygulanması, adaptasyonu ve ortama modifiyesi noktasında yeniliklerin tasarlanması, araştırılması ve uyarlanması noktasında yetkinlik kazanır
6
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde yeni bir bilimsel yöntem geliştirerek ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur
X
7
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda liderlik yapar
X
8
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirir
X
9
Türkçe'nin yanında İngilizce'yi de C1 düzeyinde kullanarak, uzman bir topluluk önünde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim yeteneğine sahip olur
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için gerektiğinde değişime yönelik eylemleri yönetir
X
11
Akademik ve profesyonel bağlamda alanındaki teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur
X
12
Alanında ve iş hayatında mevcut olan toplumsal, bilimsel ve etik sorunlarda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimine katkı sağlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel Araştırmada temel kavramlar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
2 Araştırmanın gereği ve önemi, Bilimsel araştırma yöntemleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
3 Bilimsel araştırma süreçleri, Bilimsel araştırma hipotez oluşturma Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
4 Bilimsel araştırmada yöntem ve model belirleme Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
5 Bilimsel araştırmada veri toplanması ve analiz Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
6 Bilimsel araştırmada rapor yazılması, Araştırma Raporu-Tez yazımında genel kurallar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
7 Kaynak gösterme yöntemleri, Etik kavramı, Bilim ve etikte temel prensipler, Veri toplama ve değerlendirmede etik, Bilimsel makale hazırlama kuralları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
8 Ara Sınav Mid-term exam Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Etik kavramı, Bilim ve etikte temel prensipler Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
10 Veri toplama ve değerlendirmede etik, Bilimsel makale hazırlama kuralları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
11 Bilimsel yayın etiği,Etik ihlalleri, Etik ihlallerine karşı önleyici yaptırımlar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
12 Biyoetik, Tıp etiği, Sosyal bilimlerde etik, Basın etiği Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
13 Bilimsel çalışmalarda hayvan kullanma etiği, Bilimsel çalışmalarda insan kullanma etiği Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
14 Bilişim teknolojikerinde etik Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
15 Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmelik ve Yönerge Esasları. Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar