DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Büyüme Düzenleyicileri TBB   625 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki büyüme düzenleyicilerin genel özelliklerini, kullanımlarında dikkat edilmesi gereken noktaları, etki mekanizmalarını ve bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi üzerine olan etkilerini öğretmek
Dersin İçeriği
Tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, alım ve taşınımları, uygulanması, bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi üzerine etkileri, hastalıklara karşı reaksiyon ve yabancı otla mücadele gibi konular üzerine olan etkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki büyüme düzenleyicilerin tarımsal üretimdeki yeri ve önemini bilir
2) Bitki büyüme düzenleyicilerin özelliklerini bilir ve doğal ve sentetik büyüme düzenleyiciler arasındaki farkları ayırt eder
3) Bitki büyüme düzenleyicilerin kullanımıyla ilgili doğru tespitler yapar ve buna bağlı olarak daha sağlıklı bitkisel ürtim yapar
4) Bitki besin elementleri ile bazı büyüme düzenleyiciler arasındaki ilişkileri bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili farklı disiplinlerdeki ve diğer mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere de başvurarak toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine göre taksonomik sınıfını belirleme ve yeteneklerine göre sürdürebilirlik ilkesine uygun olarak kullanımlarını sağlama konularında özgün düşünce ve araştırmayla entellektüel düzeyde bilgi sahibi olur ve bunları uygulamaya koyar
2
Kaliteli ve ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilir bitkisel üretim için bitkilerin doğru beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda bilimsel yaklaşımlarda bulunarak yeni tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi için yeterli bilgiye sahip olur ve uygular
X
3
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onların sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de içine alacak boyutlarda mevcut problemlere çözüm olabilecek yeni bir yöntem geliştirir, bilinen bir yöntemi farklı bir alanda uygular
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlamasında karşılaşılan sorunları bertaraf etmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde araştırma yapabilme, proje tasarlayabilme ve uygulayabilme yetisi kazanır
X
5
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizlerinin uygulanması, adaptasyonu ve ortama modifiyesi noktasında yeniliklerin tasarlanması, araştırılması ve uyarlanması noktasında yetkinlik kazanır
6
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde yeni bir bilimsel yöntem geliştirerek ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur
X
7
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda liderlik yapar
8
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirir
9
Türkçe'nin yanında İngilizce'yi de C1 düzeyinde kullanarak, uzman bir topluluk önünde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim yeteneğine sahip olur
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için gerektiğinde değişime yönelik eylemleri yönetir
11
Akademik ve profesyonel bağlamda alanındaki teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur
12
Alanında ve iş hayatında mevcut olan toplumsal, bilimsel ve etik sorunlarda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimine katkı sağlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki büyüme düzenleyici-hormon kavramları, Bitki büyüme düzenleyicilerin tarihçesi ön okuma Anlatım
2 Bitki büyüme düzenleyicilerin sınıflandırılması ön okuma Anlatım
3 Bitki büyüme düzenleyicilerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar, alım ve taşınımları ön okuma Anlatım
4 Bitki büyüme düzenleyicilerin bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi üzerine olan etkileri ön okuma Anlatım
5 Oksinlerin özellikleri ve tarımda kullanımı ön okuma Anlatım
6 Sitokininlerin özellikleri ve tarımda kullanımı ön okuma Anlatım
7 Gibberellinlerin özellikleri ve tarımda kullanımı ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Absisik asit ve etilenin özellikleri ve tarımda kullanımı, diğer büyüme düzenleyiciler ön okuma Anlatım
10 kontrollü koşullarda büyüme düzenleyicilerin bitkilere uygulanması Laboratuvar çalışması Deney / Laboratuvar
11 Bitki analizi Laboratuvar çalışması Deney / Laboratuvar
12 Bitki analizi Laboratuvar çalışması Deney / Laboratuvar
13 Besin elementleri ile bazı bitki büyüme düzenleyiciler arasındaki ilişkiler ön okuma Deney / Laboratuvar
14 Besin elementleri ile bazı bitki büyüme düzenleyiciler arasındaki ilişkiler ön okuma Anlatım
15 Doğal ve sentetik büyüme düzenleyicilerin karşılaştırılması ve genel değerlendirme ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar