DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Fiziğinin Temel Kuralları TBB   584 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprakların Fiziksel verimliliği değerlendirilerek, çeşitli toprak fiziksel parametrelerinin bitkisel üretimdeki etkilerinin değerlendirilmesi çerçevesinde toprağın su tutma özelliği, bitkilere yarayışlı su kavramı, infiltrasyon olayları, toprak havası, tohum yatağının ısınması bitki besin elementlerinin toprakta tutulması ve yıkanması kavramlarının verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Toprakların Fiziksel verimliliği, Temel toprak fiziksel parametreleri ve yorumları, Toprakların Yüzey alanı ve toprak su tuttma kapasiteleri, bitkilere yarayışlı su kavramı, infiltrasyon olayları, toprak havası, toprak sıcaklığı gibi toprak fiziksel süreçlerinin temel kuralları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak Bünyesi, yapısı, yüzey alanı ve diğer fiziksel toprak parametrelerinin sınırlarını açıklar
2) Toprak suyunun çeşitleri, yarayışlılığı, enerjisi, dinamiği ve toprak su karakteristiklerini açıklar
3) Toprak Sıcaklığının hesaplanması için Kuramsal Temelleri sunar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili farklı disiplinlerdeki ve diğer mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere de başvurarak toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine göre taksonomik sınıfını belirleme ve yeteneklerine göre sürdürebilirlik ilkesine uygun olarak kullanımlarını sağlama konularında özgün düşünce ve araştırmayla entellektüel düzeyde bilgi sahibi olur ve bunları uygulamaya koyar
X
2
Kaliteli ve ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilir bitkisel üretim için bitkilerin doğru beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda bilimsel yaklaşımlarda bulunarak yeni tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi için yeterli bilgiye sahip olur ve uygular
3
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onların sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de içine alacak boyutlarda mevcut problemlere çözüm olabilecek yeni bir yöntem geliştirir, bilinen bir yöntemi farklı bir alanda uygular
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlamasında karşılaşılan sorunları bertaraf etmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde araştırma yapabilme, proje tasarlayabilme ve uygulayabilme yetisi kazanır
X
5
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizlerinin uygulanması, adaptasyonu ve ortama modifiyesi noktasında yeniliklerin tasarlanması, araştırılması ve uyarlanması noktasında yetkinlik kazanır
X
6
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde yeni bir bilimsel yöntem geliştirerek ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur
X
7
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda liderlik yapar
X
8
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirir
X
9
Türkçe'nin yanında İngilizce'yi de C1 düzeyinde kullanarak, uzman bir topluluk önünde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim yeteneğine sahip olur
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için gerektiğinde değişime yönelik eylemleri yönetir
11
Akademik ve profesyonel bağlamda alanındaki teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur
X
12
Alanında ve iş hayatında mevcut olan toplumsal, bilimsel ve etik sorunlarda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimine katkı sağlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak gözenekliliği, hacim ağırlığı, toprakların özgül yüzeyi Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
2 Toprak Bünyesi ve Yapısı ile ilgili Kuramsal temeller Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
3 Toprakta Su bütçesi, oprak su içeriği, çeşitleri, ölçülmesi ve değerlendirilmesi Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
4 Toprak suyunun enerjisi, matrik, yerçekimi, ozmotik ve basınç potansiyelleri Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
5 Toprak Suyu Karakteristik Eğrisi (TSKY), TSKY matematiksel modelleri,Bitkilere Yaralı su Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
Problem Çözme
6 Dinamik ortamda toprak suyu içeriğinin hesaplanması için kuramsal temellerin ve modellerin oluşturulması Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
7 Toprakta doydun ve doygun olmayan koşullarda hidrolik iletkenlik Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Ödev
9 Topraklarda Gaz Difüzyonu ve Toprak Havalanması Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
10 Toprakta Tuz Hareketi ve Yıkanma, kılcal borularda yıkanma Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
11 Toprak Sıcaklığı ve Isı İletiminin Temel Kuramları Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
12 Toprakta ısı iletiminin matematiksel tanımı ve matematiksel çözümleri Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
13 Analitik çözümler, Toprak sıcaklığının dinamik fonksyonu ile kestirimi Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
14 Etkin Solarizasyon uygulamaları Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
15 Toprak Fiziği Kuramsal Temellerin sistemli analizi Toprak Fiziği konularında çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Problem Çözme
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar