DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyel Ekoloji TBB   531 1 2 2.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, mikroorganizmalarla çevre arasındaki ilişkileri öğrenmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Organizmalar arası interaksiyonlar, gübreleme ve toprak canlıları, bitki koruma ilaçları ve ana ve yan etkileri, kalıntıları, hareketlilikleri ve parçalanmaları, ağır metaller, organik zararlı maddeler ve toprak canlıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre kavramlarını öğrenir
2) Mikroorganizma-çevre ilişkisini öğrenir.
3) Mikrobiyel çeşitlilik hakkında bilgi sahibi olur.
4) Mikroorganizmaların besin elementleri sirkülasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
5) Çevresel kirleticilerin mikroorganizmalarca nasıl bertaraf edildiğini öğrenir.
6) Mikroorganizmaların toprak canlılığı ve bitki beslemedeki önemini kavrar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili farklı disiplinlerdeki ve diğer mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere de başvurarak toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine göre taksonomik sınıfını belirleme ve yeteneklerine göre sürdürebilirlik ilkesine uygun olarak kullanımlarını sağlama konularında özgün düşünce ve araştırmayla entellektüel düzeyde bilgi sahibi olur ve bunları uygulamaya koyar
2
Kaliteli ve ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilir bitkisel üretim için bitkilerin doğru beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda bilimsel yaklaşımlarda bulunarak yeni tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi için yeterli bilgiye sahip olur ve uygular
X
3
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onların sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de içine alacak boyutlarda mevcut problemlere çözüm olabilecek yeni bir yöntem geliştirir, bilinen bir yöntemi farklı bir alanda uygular
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlamasında karşılaşılan sorunları bertaraf etmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde araştırma yapabilme, proje tasarlayabilme ve uygulayabilme yetisi kazanır
X
5
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizlerinin uygulanması, adaptasyonu ve ortama modifiyesi noktasında yeniliklerin tasarlanması, araştırılması ve uyarlanması noktasında yetkinlik kazanır
X
6
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde yeni bir bilimsel yöntem geliştirerek ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur
X
7
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda liderlik yapar
8
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirir
X
9
Türkçe'nin yanında İngilizce'yi de C1 düzeyinde kullanarak, uzman bir topluluk önünde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim yeteneğine sahip olur
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için gerektiğinde değişime yönelik eylemleri yönetir
11
Akademik ve profesyonel bağlamda alanındaki teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur
X
12
Alanında ve iş hayatında mevcut olan toplumsal, bilimsel ve etik sorunlarda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimine katkı sağlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organizmalar arası interaksiyonlar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Organizmalar arası interaksiyonlar ve örneklemeler Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Gübreleme çeşitleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Mineral gübrelemenin çevresel etkileri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Mikrobiyel gübreleme ve çevresel etkileri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
6 Mikrobiyel gübrelemede bakteriyel aşılama Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
7 Gübreleme ve toprak canlıları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Bitki koruma ilaçları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Pestisitlerin çevresel etkileri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Pestisit kalıntıları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
12 Pestisit hareketliliği Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Pestisitlerin mikrobiyel parçalanması Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Ağır metaller-mikroorganizma ilişkisi Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
15 Organik zararlı maddeler ve toprak canlıları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar