DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çiftlik Hayvanlarında Yem Tüketimi ve Kontrolü ZO   655 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvan besleme mineraller ve mineral besleme
Dersin İçeriği
Hayvan beslemede esansiyel öneme sahip makro ve iz mineraller

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yem tüketimi ve önemi
2) Yem tüketimi kontrol teorileri
3) Tek faktör teorileri
4) Çok faktör teorileri
5) Yem tüketimini etkileyen faktörler
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
X
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
X
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
X
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
X
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
X
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
X
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
X
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
X
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yem tüketimi kontrolü ve önemi kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yem tüketimi parametreleri kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yem tüketimi kontrol teorileri kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tek faktör teorileri-1 kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 tek faktör teorileri-2 kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 tek faktör teorileri-3 kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 tek faktör teorileri-4 kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Çok faktör teorileri-1 kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 çok faktör teoriler-2 kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yem tüketimini etkileyen faktörler-fizyolojik faktörler kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yem tüketimini etkileyen faktörler-çevre faktörleri kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yem tüketimini etkileyen faktörler-yemle ilgili faktörler kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yem tüketiminin manüpülasyonu kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 genel tekrar kaynak okuma, web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar