DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küçükbaş Besi İşletmelerinin Projelendirilmesi ZO   550 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuzu büyütme ve besi sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Besi materyali oluşturma yolları, kuzuların bakım ve beslenmesi, kuzu büyütme, entansif ve ekstansif besi sistemleri, besi performansı ve fizibilite

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Küçükbaş besi işletmelerinin planlanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlama
2) Küçükbaşlarda besi işletmelerinin planlaması
3) Besi konusunda bilgilendirme
4) Toklu besisi
5) Besi işletmelerinin planlaması.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küçükbaş Besi İşletmelerinin Projelendirilmesine giriş Dinleme ve anlama
2 Besi materyali Dinleme ve anlama
3 Besi materyalinin seçimi Dinleme ve anlama
4 Besiye ön alıştırma Dinleme ve anlama
5 Besiye başlama Dinleme ve anlama
6 Besi süresi Dinleme ve anlama
7 Besi sonu Dinleme ve anlama
8 Ara Sınav
9 Beside yemleme Dinleme ve anlama
10 Beside dikkat edilecek hususlar Dinleme ve anlama
11 Beside meydana gelen hastalıklar Dinleme ve anlama
12 Besi hayvanlarının nakliyesi Dinleme ve anlama
13 Kuzu ve toklu besisi Dinleme ve anlama
14 Besi işletmelerinin planlanması Dinleme ve anlama
15 Genel tekrar Dinleme ve anlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar