DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Genetik Analiz ZO   026 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bahri Devrim ÖZCAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere organizmalarda genom yapıları, genomda meydana gelen değişimlerin fenotipe ve populasyon yapısına yansıması, genetik varyasyonun tanımlanmasında önemli populasyon parametreleri öğretilecektir.
Dersin İçeriği
Kalıtımın kromozomal temeli, genetik haritalama, DNA ve fenotip ilişkisi, genom yapısı, kalıtılabilir değişimler, genetik varyasyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organizmaların genom yapılarını bilir
2) Genomda meydana gelen değişimlerin populasyona olan etkisini bilir
3) Rekombinasyon sonucu genleri yeniden düzenleyerek haritalayabilir
4) Organizmaların genomlarında değişimlere sebep olan faktörleri bilir
5) Genlerin kantitatif karakterler üzerindeki önemini kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetik ve organizma Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
2 Otozomal kalıtım, cinsiyete bağlı kalıtım, sitoplazmik kalıtım Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
3 Kalıtımın kromozomal temelleri, rekombinasyonla ökaryotik kromozomların haritalanması Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
4 Bağlantı haritalarında ki-kare testinin kullanılması Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
5 Genler ve fenotip Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
6 Transkripsiyon ve işleme Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
7 Arasınava hazırlık Arasınava hazırlık
8 Ara Sınav Ara sınav
9 Genomik Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
10 Sıçrayıcı genetik elementler Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
11 Gelişimin genetik temeli Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
12 Populasyon genetiği Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
13 Kantitatif genetik Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
14 Evrimsel genetik Genetik Analize Giriş, Ed. Ergi Deniz Özsoy, Palme Yayınları, ISBN No: 9786053552857, 2014.
15 Yarıyıl sonu sınavına hazırlık Yarıyıl sonu sınavına hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar