DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Moleküler Genetik ZO   025 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bahri Devrim ÖZCAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Moleküler genetikteki güncel gelişmeleri öğrencilere aktarmak
Dersin İçeriği
Moleküler genetikte kullanılan enzimler, DNA markörleri, genom haritalamaları, DNA sekanslama, genom kütüphaneleri, genomların yeniden düzenlenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Moleküler genetikteki güncel gelişmeleri takip eder
2) Moleküler genetik tekniklerin hayvancılıktaki uygulamalarını bilir
3) Sekanslarını karşılaştırarak polimorfizmleri belirler
4) Konu ile ilgili makaleleri anlar ve yorumlar
5) DNA markırlarını bilir ve hayvan yetiştiriciliğinde kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
2 Ökaryotik genomların yapısı, kodlama yapan ve yapmayan bölgeler Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
3 DNA markırları Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
4 Genom haritalama Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
5 Gen ve genom kütüphanelerinin oluşturulması Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
6 cDNA kütüphaneleri Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
7 Arasınava hazırlık Arasınava hazırlık
8 Ara Sınav Arasınav
9 Genom sekanslama Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
10 SNP'ler Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
11 Organel DNA'ların yapısı ve replikasyonu Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
12 CRISPR-cas9 ve genomun yeniden düzenlenmesi Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
13 Genom karşılaştırmalarında kullanılan polimorfik gen bölgeleri Konu ile ilgili kitap ve diğer materyaller
14 Makale çalışması Konu ile ilgili makaleler
15 Makale çalışması Konu ile ilgili makaleler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar