DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Popüler Kültür Tartışmaları I STA   877 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı gündelik yaşamımızda ve iletişimde büyük yeri olan popüler kültür ve kitle kültürü olguları hakkında değişik teorik yaklaşımları ele almak, incelemek ve analiz etmektedir.
Dersin İçeriği
Gündelik yaşam akışında önemli bir yere sahip olan popüler kültür ve kitle kültürü kavramları açıklanacak; popüler kültürle ilgili kuramsal yaklaşımlar ele alınacak ve iletişim ekseninde analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Popüler kültür ve kitle kültürü kavramlarını tanımlar..
2) Popüler kültür ve kitle kültürü kavramlarının kültürel kavramlar içindeki yerini ve önemini açıklar.
3) Popüler kültür ve kitle kültürü konusunda değişik kuramsal yaklaşımları tanır..
4) Popüler kültür ve kitle kültürü konusunda edindiği kuramsal bilgi ile popüler kültürel olguları analiz eder.
5) Popüler kültürel olgular konusunda araştırmalar yapar.
6) Popüler kültür alanındaki çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller.
7) Popüler kültür çalışmalarının beslendiği psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve kültürel antropoloji gibi alanlardan gelen bilgilerini sentezler.
8) Popüler Kültür alanındaki çalışmalar konusundaki bilgisinden yararlanarak bu alanda derinlemesine analizler yapar ve bu alanda araştırma yapar, rapor ve makale yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür ve İletişim Kavramları Okuma, anlatı ve yorum Anlatım
2 Kültür ve İletişim Kavramlarının İlişkisi Anlatı ve Tartışma
3 Popüler kültür ve kitle kültürü kavramları Anlatı, yorum ve tartışma
4 Popüler kültür çalışmalarının gelişimi Anlatı ve yorum
5 Popüler Kültür Kuramları 1- Muhafazakar-Elitist Yaklaşımlar Anlatı, yorum ve tartışma
6 Popüler Kültür Kuramları 2- Liberal Yaklaşımlar Anlatı, yorum ve tartışma
7 Popüler Kültür Kuramları 3 - Modern ve Postmodern Yaklaşımlar Anlatı, yorum ve tartışma
8 Ara Sınav Araştırma Ödevi
9 Popüler Kültür Teorileri 4 Eleştirel Yaklaşımlara Giriş Anlatı, yorum ve tartışma
10 Popüler Kültür Teorileri 5- Marksist Yaklaşımlara Giriş Anlatı, yorum ve tartışma
11 Popüler Kültür Teorileri 6- Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Yaklaşımı Anlatı, yorum ve tartışma
12 Popüler Kültür Teorileri 7- Althusser ve Gramsci Anlatı, yorum ve tartışma
13 Popüler Kültür Teorileri 8- Britanya Kültürel Çalışmalar Yaklaşımı Anlatı, yorum ve tartışma
14 Popüler Kültür Yaklaşımlarının Karşılaştırılması ve Tartışılması Yorum ve tartışma
15 Popüler Kültür Tartışmaları Konusunda Genel değerlendirme ve tartışma Yorum, tartışma ve genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma ve Makale Yazma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar