DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Popüler Kültür Tartışmaları I STA   877 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı gündelik yaşamımızda ve iletişimde büyük yeri olan popüler kültür ve kitle kültürü olguları hakkında değişik teorik yaklaşımları ele almak, incelemek ve analiz etmektedir.
Dersin İçeriği
Gündelik yaşam akışında önemli bir yere sahip olan popüler kültür ve kitle kültürü kavramları açıklanacak; popüler kültürle ilgili kuramsal yaklaşımlar ele alınacak ve iletişim ekseninde analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Popüler kültür ve kitle kültürü kavramlarını tanımlar..
2) Popüler kültür ve kitle kültürü kavramlarının kültürel kavramlar içindeki yerini ve önemini açıklar.
3) Popüler kültür ve kitle kültürü konusunda değişik kuramsal yaklaşımları tanır..
4) Popüler kültür ve kitle kültürü konusunda edindiği kuramsal bilgi ile popüler kültürel olguları analiz eder.
5) Popüler kültürel olgular konusunda araştırmalar yapar.
6) Popüler kültür alanındaki çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller.
7) Popüler kültür çalışmalarının beslendiği psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve kültürel antropoloji gibi alanlardan gelen bilgilerini sentezler.
8) Popüler Kültür alanındaki çalışmalar konusundaki bilgisinden yararlanarak bu alanda derinlemesine analizler yapar ve bu alanda araştırma yapar, rapor ve makale yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)