DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer STAS   800 2 4 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgileri sentezleyerek belirli sonuçlara varması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciden bu çalışmayı rapor haline getirmesi ve sunması da beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Bir seminer konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve kaynakların incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, öneriler üretme, rapor hazırlama, çalışma sunumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Derinlemesine incelemek istediği konuyu belirler.
2) Seçilen seminer konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynakları inceler.
3) Kaynaklardan elde ettiği bilgileri belirli boyutlar çerçevesinde sentezler.
4) Konunun sentezlenmesi sonucunda varılan sonuçları yorumlar.
5) Seçilen konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretir.
6) Yapılan inceleme, varılan sonuç ve önerileri rapor haline getirir.
7) Rapor haline getirilen seminer konusunu grup önünde sunar.
8) Seminer sunumu sonucunda alınan geri bildirimlerden yararlanır.
9) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
10) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
11) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
12) Öğrenci, ders anlatım ve sunum, bildiri gibi bilgi aktarma tecrübesi kazanır.
13) Sanatın ve tasarımın ilgili alanlarını inceleler ve bu alanlar ile ilgili yaptığı çalışmaları ikişiler aktarır.
14) Dinamik bir sanat ve tasarımcı olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
15) Alana ilişkin yabancı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunun belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
2 Seminer konusunun belirlenmesi ve temel araştırmalar. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
3 Kaynaklara ulaşma ve inceleme. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
4 Kaynaklara ulaşma ve inceleme. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
5 Kaynaklara ulaşma ve inceleme. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
6 Ulaşılan kaynakların analiz edilmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
7 Ulaşılan kaynakların analiz edilmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
8 Ara Sınav
9 Öneriler geliştirme ve belirli bilgilerin gözden geçirilmesi. Problem çözme, proje, araştırma-inceleme gerçekleştirişmesi.
10 Öneriler geliştirme ve sunum teknikleri. Problem çözme, proje, araştırma-inceleme gerçekleştirişmesi.
11 Rapor hazırlama ve sunum teknikleri belirleme. Problem çözme, proje, araştırma-inceleme gerçekleştirişmesi.
12 Rapor hazırlama. Sunum teknik araştırmaları ön hazırlık.
13 Rapor sunumu ve sunum ön değerlendirmesi. Sunum teknik araştırmaları ön hazırlık.
14 Seminerin sunumunun planlaması. Sunum teknik araştırmaları ön hazırlık.
15 Seminer Sunumu. Son hazırlık için incelemeler.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar